Beste Biljartvrienden,

Het seizoen loopt weer ten einde. We hebben een aantal zaken uit geprobeerd tijdens het lopende seizoen, zoals 30 beurten i.p.v. 25 in de 5e klasse. Extra bonus bij verlies, en toch een zeer goed moyenne halen. Nieuwe regels zijn we aan het evalueren en hebben aan de teamleiders van de teams uitkomende in vijfde klas gevraagd om een terugkoppeling te geven m.b.t.  de 30 beurten. Hier krijgen we gelukkig respons op met (soms) een toelichting. Dat zijn zaken waar we wat mee kunnen. Bedankt voor de terugkoppeling. Er worden ook andere zaken aangehaald, waaruit blijkt dat men vaak niet op de hoogte is van regels en afspraken, men en daardoor een verkeerde voorstelling van zaken heeft. Om een voorbeeld te noemen, een invaller in de 5e klasse mag niet in aanmerking komen voor de prijs van de hoogste serie. Dit naar aanleiding van een invalbeurt van mijzelf in de vijfde klasse. Omdat ik een serie van 24 maakte zijn de reguliere spelers uitgeschakeld voor de prijs van de hoogste serie. Dit is natuurlijk niet waar. Het gaat hier niet om het grootste aantal caramboles wat gemaakt is tijdens een partij, maar om het hoogste aantal caramboles t.o.v. het te maken aantal caramboles. Dus ik kom niet eens voor in de lijst van top 10, met 24 uit 81 dit is 29 %. Nummer 1 staat momenteel op 59% en nummer 10 op 39% hier zitten er nog acht andere spelers tussen. Al jaren wordt deze prijs op deze wijze toegekend. Mochten er eventueel nog andere zaken die voor spelende leden niet duidelijk zijn, schroom niet deze te mailen naar onze secretaris. We bekijken ze en zullen antwoord geven via de mail. Heel veel is terug te vinden in de Bondsregels, huishoudelijk reglement en de statuten. Die zijn op onze site terug te vinden. Uiteraard willen we ook graag voorstellen en suggesties hoe zaken anders en/of beter kunnen. Op dezelfde voet doorgaan betekend op termijn dat men 4 of zes keer tegen dezelfde tegenstanders gaat spelen en dan vraag ik mij in alle eerlijkheid af, is dat leuk?
Als laatste wil ik alle cafés, buurtcentra, wijkcentra, cultuur huizen en andere locaties waar we altijd welkom zijn, alvast bedankt voor alle gastvrijheid die ons ook dit jaar weer geschonken wordt.

Uw voorzitter,
Jan Kossen.