Voorpagina

Biljartvrienden,

Het competitie seizoen 2018-2019 is helaas alweer afgelopen. Eind April hebben we het seizoen afgesloten met de jaarlijkse sluitingsvergadering, de prijsuitreiking en een gezellige avond met wat muzikaal vertier in de Waayershof in Niftrik.
Op de bestuursvergadering zijn de voorzitter Jan Kossen en bestuurslid Jan Kooijmans afgetreden en zijn Piet Hendriks en Pierre Krebbers toegetreden tot het bestuur. Met spijt, maar ook met grote dank en bewondering voor hun inzet de afgelopen jaren hebben we de twee bestuursleden zien vertrekken. Tijdens de feestavond is Jan Kooijmans tevens erelid van de M.W.B.B gemaakt voor zijn landurige inzet voor het bestuur van de bond. Wij wensen beide heren natuurlijk heel veel geluk en hopen dat ze nog lang kunnen genieten van hun vrije tijd en hopelijk samen met ons allen ook aan de biljarttafel.
Het bestuur gaat nog niet met vakantie. Een drukke tijd staat voor de boeg om het schema voor het volgend seizoen weer in orde te maken, net als het boekje etc.

Namens het bestuur wens ik alvast iedereen een hele fijne vakantieperiode, en wij hopen iedereen weer gezond tegen te komen als het nieuwe seizoen begint.

Uw vicevoorzitter Ron Buskermolen